فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
652
دکتر علی مظاهری نژاد
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب ورزش
653
دکتر احمد معدن کن
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
654
آقای علی معذوری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
655
معصومه توکلی یرکی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیوشیمی و تغذیه
656
rohaninasab.m معصومه روحانی نسب
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
657
معصومه شفیعی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی فارماکولوژی
658
معصومه عرفانی خانقاهی
دانشکده بهداشت
گروه آموزشی آموزش و ارتقاء سلامت
659
دکتر غلامرضا معصومی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب اورژانس
662
دکتر احمد رضا معمار
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی انگل شناسی
663
دکتر مانی مفیدی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب اورژانس
665
دکتر ملکه ملک زاده
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی فیزیک پزشکی
666
پروفسور سید کاظم ملکوتی
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
گروه آموزشی روانپزشکی جامعه نگر
667
دکتر مجتبی ملک
انستیتوغدددرون ریز و متابولیسم
اعضای هیات علمی انستیتوغدددرون ریز و متابولیسم
668
ملیحه طالبی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی میکروبشناسی
669
ملیحه نوبخت
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی آناتومی (کالبد شناسی)
671
منصور ابوالقاسمیان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
672
منصور پرورش ریزی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی جراحی مغز و اعصاب
673
دکتر سهیل منصور سوهانی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی فیزیوتراپی و فیزیکال تراپی
674
منصور صالحی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی روانپزشکی
675
منصوره سلیمانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بافت شناسی و جنین شناسی
676
منصوره وحدت
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
677
منیره محسن زادگان
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
679
دکتر سید حمزه موسوی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
680
دکتر مهنوش مومنی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی جراحی
681
مهتاب رهبر
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پاتولوژی
684
مهدی اکبری
دانشکده علوم توانبخشی
گروه تحقیقات علوم توانبخشی
685
پروفسور مهدی مهدی زاده
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی آناتومی (کالبد شناسی)
686
مهدی شکرآبی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ایمونولوژی (ایمنی شناسی)
687
مهدی صادقی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی فیزیک پزشکی
688
مهدی فرزادکیا
دانشکده بهداشت
گروه آموزشی مهندسی بهداشت محیط
689
مهدی مقتدائی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
690
مهدی نیکخواه
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
691
مهربان فلاحتی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی انگل شناسی
692
مهرداد افتخاراردبیلی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی روانپزشکی
693
مهرداد مصباح کیائی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیهوشی
694
دکتر سعید مهرزادی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
695
مهری بزرگ نژاد
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی داخلی و جراحی
696
مهزاد علیمیان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیهوشی
697
مهشید پناهی شمس آباد
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ژنتیک پزشکی
698
nasehi.m مهشید ناصحی
معاونت تحقیقات و فناوری
گروه آموزشی اپیدمیولوژی و آمار زیستی و بهداشتی
699
مهناز صادقیان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
700
مهین جمشیدی ماکیانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای عفونی و طب گرمسیری