دکتر شباهنگ جعفرنژاد
مشخصات
مهارت ها
فعالیت ها
آموزش
پژوهش
انتشارات
عضویت
بنام خدا
(CV):
دکتر شباهنگ جعفرنژاد
"دانشیار"  گروه اورژانس دانشگاه علوم پزشکی ایران
نام و نام خانوادگی
شباهنگ جعفرنژاد متولد  تهران

ساکن تهران
سابقه ی خدمت:
هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران سال های 93-94

 معاون اموزشی دانشگاه پردیس بین الملل مازندران
  هیئت علمی گروه اورژانس دانشگاه ایران
محل فعالیت:
بیمارستان فوق تخصصی حضرت علی اصغر(ع)

مرتبه علمی:دانشیار 
پست الکترونیک:

jafarnejad.sh@iumc.ac.ir
تلفن: 
اطلاعات شخصی    
محل تولد: تهران
وضعیت تأهل: متأهل 
 
مشخصات خانواده
همسر:
متخصص قلب ،فلوشیپ اکوکاردیوگرافی
 دانشیار قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی تهران

 
مراتب تحصیلی
پزشکی عمومی در سال 1377- دانشگاه آزاد واحد تهران
بورد تخصصی طب اورژانس در سال 1393 – دانشگاه علوم پزشکی ایران
 دوره تحصیلات تکمیلی اورژانس اطفال از سال 1394
سوابق کاری
-عملکرد حرفه ای بعنوان پزشک عمومی به مدت 14 سال از سالهای 1377-1390 در بیمارستان شهید مدرس شهرستان ساوه( بخش اورژانس) و مطب خصوصی واقع در منطقه محروم  غرق آباد- نوبران ، از توابع شهرستان ساوه
 
سابقه ی حرفه ای بعنوان عضو هیئت علمی گروه اورژانس دانشگاه مازندران از بهمن 93 تا 95 دردانشگاه علوم پزشکی مازندران (پردیس مازندران) و بیمارستان های شهید رجایی تنکابن و امام سجاد(ع) رامسر
عضو هیئت علمی در گروه اورژانس دانشگاه ایران از سال 95 تا کنون
 
 
سوابق اجرایی
-ریاست درمانگاه بهداشتی – درمانی شهر غرق اباد در سالهای 1377-1378
- سرپرست اورژانس بیمارستان شهید مدرس ساوه در سالهای 1378-1380
معاون اموزشی پزشکی دانشگاه پردیس بین الملل مازندران سال 94تا95
معاون پژوهشی پزشکی دانشگاه پردیس بین الملل مازندران سال 94تا95
مدیر دفتر توسعه ی اموزش دانشگاه پردیس بین الملل دانشگاه مازندران94تا
95(EDC)
عضو شورای عالی ارزیاب مراکز اموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
معاون پژوهشی دانشگاه پردیس بین الملل مازندران
راه اندازی بخش اورژانس بیمارستان شهید رجایی تنکابن
راه اندازی بخش اورژانس بیمارستان امام سجاد(ع) رامسر
ریاست  بخش اورژانس بیمارستان شهید رجایی سال94تا95
ریاست بخش اورژانس بیمارستان امام سجاد(ع) رامسر سال94تا 95
ریاست کمیته ی مرگ و میر بیمارستان شهید رجایی تنکابن سال 94
دبیر کمیته ی اجرایی ارتقا اورژانس بیمارستان شهید رجایی تنکابن سال 94
دبیر کمیته ی اجرایی ارتقا اورژانس بیمارستان امام سجاد(ع) رامسر سال94
راه اندازی اورژانس کودکان  در بیمارستان حضرت علی اصغر(ع) اولین گروه آموزشی اورژانس کودکان در کشوردر سال 1394.
ریاست بخش اورژانس بیمارستان حضرت علی اصغر(ع) 96 تا کنون
دبیر کمیته ی احیای کودکان بیمارستان حضرت علی اصغر(ع)96تاکنون
رابط حقوقی بیمارستان حضرت علی اصغر(ع)از سال 97تا98
قائم مقام ریاست محترم بیمارستان حضرت علی اصغر(ع)از سال 1396تا1398
معاون مدیر گروه طب اورژانس دانشگاه ایران از سال 98تا کنون
معاونت اموزشی پزشکی عمومی دانشکده ی پزشکی دانشگاه ایران(1399 تا 1401)
عضو شورای ارزیاب استعدادهای درخشان دوره ی MD-MPHدانشگاه علوم پزشکی ایران
دبیر شورای دور دوم اعتبار بخشی پزشکی عمومی دانشکده ی پزشکی
عضو کمیته ی رسیدگی به تخلفات هییت علمی دانشکده ی پزشکی
مدیر گروه پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران1400 تا کنون
عضوکمیته ی موارد خاص دانشگاه علوم پزشکی ایران
عضو شورای سیاستگذاری پزشکی عمومی وزارت بهداشت 1399تا کنون
معاونت آموزش تخصص و فوق تخصصی دانشکده ی پزشکی دانشگاه ایران1401تا1403
عضو شورای تدوین کوریکولوم فوق تخصصی اورژانس کودکان کشور1394تا کنون
عضو شورای داوری جشنواره ی دکتروثوق1401
عضو کمیته ی ارتقا مرتبه ی اعضای هیئت علمی دانشکده ی پزشکی1401
عضو شورای مشورتی انتصاب مدیران گروه دانشگاه ایران1401
عضو شورای تایید صلاحیت جذب هیئت علمی معاونت آموزشی دانشگاه ایران1402
عضو کمیته ی ارزشیابی هیئت علمی دانشکده ی پزشکی 
عضور کمیته ی ارزشیابی اعتبار بخشی آموزشی پزشکی عمومی
عضو کمیته ی طرح در عرصه ی آموزش پزشکی عمومی دانشگاه ایران
نماینده ی معاونت آموزشی دانشگاه درروند برون سپاری 
عضو کارگروه رسیدگی به تخلفات هیئت علمی دانشکده پزشکی
عضو هیئت بورد فوق تخصصی اورژانس کودکان وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی
مدیر کل آموزش دانشگاه علوم پزشکی ایران حوزه ی معاونت آموزشی دانشگاه از1403
دبیر کمیته ی منطقه ای قطب 10 کشور1403