پروفسور میترا غلامی
مشخصات
مهارت ها
فعالیت ها
آموزش
پژوهش
انتشارات
عضویت
تاریخ تولد
24 بهمن 1343

 دکتری
  در مهندسی بهداشت محیط ،
 دانشگاه علوم پزشکی تهران (ایران) 2002
 
جایزه
 رتبه سوم تحقیقات بهداشت عمومی جشنواره رازی (مرکز ملی تحقیقات
     علوم پزشکی) ، 2003.

استاد گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی ایران (IUMS)

تحقیق و مقالات:
-بیش از 40 پروژه تحقیقاتی
-بیش از 100 مقاله

عضو هیئت تحریریه در:
1-  Environmental Health science and EngineeringJournal  
2- Iranian Journal of Health, Safety and Environment
3- مجله آب و فاضلاب

هسته تحقیقاتی:
تغییرات آب و هوا و محیط زیست
مدیریت فاضلاب صنعتی
-تکنولوژی غشاء
-آب و فاضلاب ، شیمی و فرایندها
-نانوتکنولوژی

داور مجلات مختلف فارسی و انگلیسی
آدرس: گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی ایران ، بزرگراه شهید همت ، تهران ، 1449614535 ، ایران. تلفن:02186704643