فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
101
mirzabeygi.p پرستو میرزابیگی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
102
پروانه نجفی زاده
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
103
پریسا نجاتی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب ورزش
104
دکتر محمد پزشکی مدرس
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
105
پژمان شادپور
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارولوژی
106
آقای سیروس پناهی
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
گروه آموزشی کتابداری و اطلاع رسانی
107
پوران رئیسی دهکردی
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
گروه آموزشی مدیریت
108
دکتر امید پورنیک
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پزشکی اجتماعی
109
پویا درخشان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی رادیولوژی (پرتوشناسی تشخیصی)
110
دکتر محمدرضا پیرمرادی
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
گروه آموزشی روانشناسی بالینی وکاربردی
112
دکتر فرهاد ترابی نژاد
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آمورشی گفتار درمانی
114
دکتر نادر توکلی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
115
دکتر عدنان تیزمغز
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی جراحی
116
خانم فهیمه ثابتی
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی کودکان
118
ثریا سلمانیان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی رادیوتراپی
120
دکتر فرنوش جاراللهی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی شنوائی سنجی
121
دکتر سیده اسما جاوید
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
122
دکتر مصدق جباری حاج یوسفلو
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
123
جعفر بوالهری
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
گروه آموزشی روانپزشکی جامعه نگر
124
جعفر کیانی
دانشکده فناوری های نوین
گروه آموزشی پزشکی مولکولی
125
پروفسور ابراهیم جعفرزاده پور
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی بینائی سنجی
126
دکتر شباهنگ جعفرنژاد
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
127
دکتر داود جعفری کردلر
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
128
جلال واحدیان اردکانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی جراحی
129
جلیل کوهپایه زاده اصفهانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پزشکی اجتماعی
130
دکتر ناهید جلیله وند
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آمورشی گفتار درمانی
131
دکتر آریا جنابی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
132
پروفسور احمد جنیدی جعفری
دانشکده بهداشت
گروه آموزشی مهندسی بهداشت محیط
134
دکتر هاله چهره گشا
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
136
دکتر پیمان حافظی مقدم
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب اورژانس
137
حامد بصیر غفوری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب اورژانس
138
حبیب محمدنژادچاوشی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی معارف اسلامی
139
دکتر مجتبی حبیبی عسگرآباد
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
اعضای هیات علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
140
دکتر سید امیرحسن حبیبی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای مغز و اعصاب
141
دکتر احمد حرمتی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
142
حسام جهاندیده ثابت
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی داخلی مغز و اعصاب
143
حسن ابوالقاسم گرجی
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
گروه آموزشی مدیریت
144
دکتر لیلا حسن زاده
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پزشکی هسته ایی
145
دکتر مرتضی حسن زاده
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
146
حسن شجاعی باغینی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پزشکی اجتماعی
147
حسن قندهاری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
148
حسین آقائی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای چشم
149
ebrahimi.h حسین ابراهیمی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
150
حسین احمدی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی