کارنامه علمی


جستجو در مشخصات اعضای هیات علمی
نام کاربرى، نام یا نام خانوادگى
توصیف مختصر
زیرگروه مورد نظر

:: دانشکده پزشکی
گروه آموزش پزشکی:
1 سید کامران سلطانی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | مقالات چاپ شده
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی:
گروه ایمونولوژی:
گروه بیوشیمی:
گروه ژنتیک پزشکی و بیولوژی مولکولی:
گروه فارماکولوژی:
گروه فیزیولوژی:
گروه فیزیک پزشکی:
گروه میکروب شناسی:
گروه ویروس شناسی:
گروه کالبد شناسی:
گروه اخلاق پزشکی:
گروه ارتوپدی:
گروه ارولوژی:
گروه بیماریهای عفونی:
گروه بیهوشی:
گروه پاتولوژی:
گروه پزشک خانواده:
گروه پزشگی قانونی:
گروه پزشکی اجتماعی:
گروه پزشکی هسته ای:
گروه پوست:
گروه جراحی:
گروه جراحی اعصاب:
گروه جراحی پلاستیک:
گروه چشم:
گروه داخلی:
گروه رادیوتراپی:
گروه رادیولوژی:
گروه روانپزشکی:
گروه زنان:
گروه طب اورژانس:
گروه طب سالمندان:
گروه طب فیزیکی و توانبخشی:
گروه طب کار:
گروه پزشکی ورزشی:
گروه قلب و عروق:
گروه کودکان:
گروه گوش و حلق و بینی:
گروه نورولوژی:
:: دانشکده پیراپزشکی
:: دانشکده پرستاری و مامایی
:: دانشکده بهداشت
:: دانشکده علوم توانبخشی
:: دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی
:: دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان
:: دانشکده فناوری های نوین پزشکی
:: دانشکده پزشکی پردیس بین الملل
:: دانشکده طب سنتی