دکتر مجتبی حبیبی عسگرآباد
مشخصات
مهارت ها
فعالیت ها
آموزش
پژوهش
انتشارات
عضویت
مفتخر به دريافت جایزه و لوح تقدیر به عنوان پژوهشگر برگزیده دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی ایران از ریاست محترم دانشکده، جناب آقای دکتر بوالهری، هفته پژوهش آذر 1396
مفتخر به دريافت جایزه و لوح تقدیر به عنوان پژوهشگر برگزیده پژوهشکده خانواده از ریاست محترم دانشگاه شهید بهشتی، جناب آقای دکتر طهرانچی، هفته پژوهش آذر 1392
مفتخر به دريافت جایزه و لوح تقدیر به عنوان پژوهشگر منتخب کشوری در حوزه پیشگیری از سوء مصرف مواد از ریاست محترم سازمان بهزیستی کشور، شهریور 1392
دانشجوي نمونه کشوري در مقطع دکتري تخصصی، مفتخر به دريافت تقدير نامه به مناسبت هفته پژوهش در سال 1388 از جناب آقاي دکتر احمدي نژاد رئيس جمهور محترم
پژوهشگر نمونه در مقطع دکتري، مفتخر به دريافت تقدير نامه به مناسبت هفته پژوهش در سال 1389 از معاونت پژوهشي دانشگاه تهران
دانشجوي نمونه در مقطع دکتري، مفتخر به دريافت تقدير نامه به مناسبت هفته پژوهش در سال 1388 از معاونت فرهنگي و دانشجويي دانشگاه تهران
عضو بنیاد ملی نخبگان از سال 1388 به شماره پرونده 13013و برنده جایزه علمی بنیاد
مفتخر به دريافت تقدير نامه به مناسبت تشویق دانش­آموختگان ممتاز دانشگاه­های کشور، در رشته روانشناسی سلامت دانشگاه تهران، مقطع دکتری تخصصی، آبان 1390 توسط انجمن علمی روانشناسی ایران