سامانه کارنامه علمی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
دکتر مالک امینی - کارنامه علمی کامل


amini.miums.ac.ir

برگشت به صفحه کارنامه علمی
[نسخه ویژه چاپ]
اطلاعات فردی
پست الکترونیک amini.miums.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
نام کامل دکتر مالک امینی
محل تولد
تاریخ تولد
وضعیت تاهل -
آخرین رشته تحصیلى کاردرمانی
محل اخذ آخرین مدرک دانشگاه علوم پزشکی ایران
اطلاعات شغلی
محل خدمت گروه آموزشی کاردرمانی
درجه علمی دکتری تخصصی
استادیار
وضعیت استخدامی
نوع خدمت
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر
کشور
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 کارشناسی علوم پزشکی ایران تهران ایران 1388
2 کارشناسی ارشد علوم پزشکی تهران تهران ایران 1390
3 دکترا علوم پزشکی ایران تهران ایران 1394
آشنايي با زبان
# زبان میزان مهارت ترجمه میزان مهارت مکالمه
1 انگلیسی خوب خوب
1 ترکی آذربایجانی تسلط کامل تسلط کامل
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 کارشناس کاردرمانی بیمارستان فیروزگر 1388 1390
2 عضو هیئت علمی گروه کاردرمانی دانشکده علوم توانبخشی 1394 ....
علايق تحقيقاتي
# عنوان علاقمندى تاریخ آغاز فعالیت
1 مشکلات مراقبین کودکان دارای ناتوانی 2016
2 مشارکت کودکان دارای اختلالات فیزیکی 2012
3 توانبخشی کودکان و نوزدان 2010
كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 occupational therapy Evaluation and interventions in children with physical disabilities Iran University of Medical Sciences school of Rehabilitation sciences(IUMS) 2017
2 Cerebral Palsy Rehabilitation Course (First Workshop) Iranian Occupational Therapy Association School of Rehabilitation sciences(IUMS) 2018
3 Cerebral Palsy Rehabilitation Course (second Workshop) Iranian Occupational Therapy Association School of Rehabilitation sciences(IUMS) 2018
4 Application of Orthoses in the Rehabilitation of Cerebral Palsy Iranian Occupational Therapy Association School of Rehabilitation sciences(IUMS) 2018
5 comperhensive Cerebral Palsy Rehabilitation Course Iranian Occupational Therapy Association Tabriz 2018
6 New technologies in rehabilitation of children with cerebral palsy Iranian Occupational Therapy Association Tehran, parto danesh CO 2018
7 BTX: Indications, and rehabailitation after injection in children with cerebral palsy Iranian Occupational Therapy Association School of Rehabilitation sciences(IUMS) 2018
8 ارزیابی و مداخلات کاردرمانی در کودکان دارای مشکلات جسمی-حرکتی دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشکده توانبخشی 1396
9 دوره جامع تخصصی فلج مغزی(کارگاه اول) انجمن علمی کاردرمانی ایران دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران 1396
10 دوره جامع تخصصی فلج مغزی(کارگاه دوم) انجمن علمی کاردرمانی ایران دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران 1396
11 کاربرد ارتزها در توانبخشی کودکان فلج مغزی انجمن علمی کاردرمانی ایران دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران 1396
12 دوره جامع توانبخشی فلج مغزی انجمن علمی کاردرمانی ایران تبریز، مرکز توانبخشی نواندیشان آویژه 1397
13 تکنولوژی های نوین در درمان کودکان فلج مغزی انجمن علمی کاردرمانی ایران موسسه پرتو دانش، تهران 1397
14 بوتولونیوم توکسین: اندیکاسیون، مکانیسم اثر و توانبخشی پس از تزریق در کودکان فلج مغزی انجمن علمی کاردرمانی دانشکده توانبخشی 1397
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 بررسي مقايسه اي مشارکت فعاليت هاي کودکان ناتوان فيزيکي 14-8 سال و گروه همسالان افسون حسنی مهربان، مدینه حسنی، مالک امینی دانشگاه علوم پزشکی ایران مدارس جسمی حرکتی تهران تکمیل شده 1393
2 بررسی فاکتورهای موثر بر مشارکت کودکان فلج مغزی در فعالیت های هدفمند بر اساس چارچوب عملکرد کاردرمانی : مطالعه مروری نظام مند مالک امینی، مرضیه پشم دارفرد دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشکده توانبخشی در حال اجرا -
3 بررسی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در مادران کودکان با آسیب فلج مغزی مالک امینی، عطا فرج زاده دانشگاه علوم پزشکی ایران مدارس جسمی حرکتی تهران در حال اجرا -
4 بررسی ارتباط ویژگیهای فردی و محیطی با مشارکت کودکان فلج مغزی ایرانی در حوزه های اکوپیشن مالک امینی، مرضیه پشم دارفرد، سید حسن صانعی دانشگاه علوم پزشکی ایران مدارس جسمی حرکتی تهران تکمیل شده 1397
5 بررسی خصوصیات روانسنجی ابزار سنجش مشارکت کودکان نسخه والد(اسمکا-والد) در کودکان ناتوان فیزیکی مالک امینی، افسون حسنی مهربان، مرضیه پشم دار فرد دانشگاه علوم پزشکی ایران مدارس جسمی حرکتی تهران تکمیل شده 1396
6 تهیه نسخه فارسی و بررسی ویژگیهای روانسنجی Caregiver Difficulties Scale (CDS) در مراقبان کودکان فلج مغزی مالک امینی، عطا فرج زاده، سامان معروفی زاده دانشگاه علوم پزشکی ایران کلینکهای توانبخشی تهران تکمیل شده 1396
7 بررسی ارتباط بین سطح توانایی عملکرد اندام فوقانی کودکان فلج مغزی با میزان مشارکت آنها در حیطه های مختلف زندگی مالک امینی، مرضیه پشم دار فرد دانشگاه علوم پزشکی زنجان مداراس جسمی-حرکتی تهران تکمیل شده 1396
8 بررسی شیوع صافی کف پا در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر زنجان مالک امینی، مرضیه پشم دار فرد دانشگاه علوم پزشکی زنجان مدارس شهر زنجان تکمیل شده 1396
9 ارتباط بین کیفیت زندگی و عملکرد حرکتی درشت کودکان فلج مغزی 4-12 ساله شهر زنجان مالک امینی، مرضیه پشم دار فرد دانشگاه علوم پزشکی زنجان کلینیکهای توانبخشی زنجان تکمیل شده 1395
10 Translation and psychometric evaluation of Caregiver Difficulties Scale among mothers of children with Cerebral Palsy Malek Amini, Ata Frajzadeh, Saman Maroofizadeh Iran university of Medical Sciences Tehran تکمیل شده 2017
11 psychometric properties of Children Participation Assessment Scale- Parent version(CPAS-P) in children with physical disabilities Malek Amini, Afsoon Hassani Mehraban, Marzieh Pashmdarfard Iran university of Medical Sciences Tehran تکمیل شده 2016
12 Investigating the relationship between the level of upper limb function of children with cerebral palsy and their participation in different areas of life Malek Amini, Marzieh Pashmdarfard Zanjan University of Medical Sciences Tehran تکمیل شده 2017
13 Relationship between quality of life and gross motor function of 12-12 years old children with cerebral palsy in Zanjan Malek Amini, Marzieh Pashmdarfard Zanjan University of Medical Sciences Zanjan تکمیل شده 2016
14 The prevalence of flat foot among elementary students in Zanjan Malek Amini, Marzieh Pashmdarfard Zanjan University of Medical Sciences zanjan, elementary schools تکمیل شده 2017
15 بررسی روایی-پایایی نسخه فارسی پرسشنامه مشارکت کودکان(CPQ) در کودکان فلج مغزی افسون حسنی مهربان، مالک امینی، امید رستم زاده دانشگاه علوم پزشکی ایران کلینیکهای توانبخشی تهران تکمیل شده 1394
دانشجويان تحت راهنمايي
# عنوان مجرى (دانشجو) محل اجرا سال پایان
1 construct validity and reliability of Children Participation Assessment Scale- child version(CPAS-C) in children with physical disabilities Omid RostamZadeh special physical-motor schools ....
2 روایی سازه و پایایی ابزار سنجش مشارکت کودکان - نسخه کودک در فعالیتهای خارج از مدرسه در کودکان دارای ناتوانی فیزیکی امید رستم زاده مدارس استثنایی ....
دانشجويان تحت مشاوره
# عنوان مجرى (دانشجو) محل اجرا سال پایان
1 بررسی نقش کارکردهای اجرایی و کفایت حرکتی در پیش بینی عملکرد مدرسه کودکان دارای اختلالات طیف اتیسم مهسا خیراله زاده دانشکده توانبخشی 1397
2 بررسی روایی و پایایی ابزار ارزیابی کارکرد مدرسه در کودکان دارای ناتوانی فیزیکی 6 تا 12 سال هاوری رحیم زادگان دانشکده توانبخشی 1396
3 Effect of Paddle static splint on muscle tone, range of motion, and dexterity of upper-extremity in children with spastic hemiplegia soorena Mousavi school of rehabilitation sciences 2014
4 Psychometric properties of the Persian version of School Function Assessment(SFA) in 6 to 12 years old children with physical disabilities Hawre Rahimzadegan school of rehabilitation sciences 2017
5 Investigating the role of motor profiency and executive function in prediction of school function in children with autism sprectum disorder mahsa Kheirollahzadeh school of rehabilitation sciences 2018
6 تاثیر اسپلینت استاتیک پَدل بر تون عضلانی، دامنه حرکتی و زبر دستی اندام فوقانی کودکان همی پلژی اسپاستیک سورنا موسوی دانشکده توانبخشی 1392
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 Caregiver Difficulties Scale (CDS): Translation and Psychometric Evaluation Among Iranian Mothers of Cerebral Palsy Children Ata Farajzadeh, Malek Amini, Saman Maroufizadeh, Champa J Wijesinghe Occupational therapy in health care 2018 مقاله کامل مقاله کامل
2 Psychometric properties of the Persian version of school function assessment (SFA) in 6 to 12-year-old children with physical disabilities Hawre Rahimzadegan, Mehdi Alizadeh Zareai, Malek Amini, Najme Ghorbani Kouhbanani, Aghil Shojaai Middle East J Rehabil Health Stud 2018 مقاله کامل مقاله کامل
3 Translation, Face and Content Validity of Burden Scale for Family Caregivers Ali Reza Jamali, Afsoon Hassani Mehraban, Malek Amini Middle East J Rehabil Health Stud 2018 مقاله کامل مقاله کامل
4 The Effects of Constraint-Induced Movement Therapy on Functions of Cerebral Palsy Children Alireza Jamali- Malek Amini Iranian Journal of Child neurology 2018 چکیده مقاله چکیده مقاله
5 Factors affecting social participation of Iranian children with cerebral palsy Malek Amini, Seyed Hassan Sanei, Marzieh Pashmdarfard Occupational Therapy in Health Care 2018 چکیده مقاله چکیده مقاله
6 The effects of Constraint Induced Movement Therapy on functions of cerebral palsy children: a systematic review of studies in Iran. Alireza Jamali, Malek Amini Iranian Journal of Child Neurology 2018 چکیده مقاله چکیده مقاله
7 Participation of Iranian cerebral palsy children in life areas: A systematic review article Marzieh Pashmdarfard, Malek Amini, Afsoon HASSANI MEHRABAN Iranian journal of child neurology 2017 مقاله کامل مقاله کامل
8 Factor structure and construct validity of Children Participation Assessment Scale in activities outside of school–Parent version (CPAS-P) Malek Amini, Afsoon Hassani Mehraban, Hamid Haghani, Emad Mollazade, Masoome Zaree Occupational therapy in health care 2017 مقاله کامل مقاله کامل
9 Psychometric Properties of the Iranian-Children Participation Questionnaire (I-CPQ) When Used with Parents of Preschool Children with Cerebral Palsy Malek Amini, Afsoon Hassani Mehraban, Omid Rostamzadeh, Fatemeh Mehdizadeh Occupational therapy in health care 2017 مقاله کامل مقاله کامل
10 Does parent report gross motor function level of cerebral palsy children impact on the quality of life in these children? Marzieh Pashmdarfard, Malek Amini Iranian journal of child neurology 2017 مقاله کامل مقاله کامل
11 Participation in Daily Life Activities among Children with Cancer Ahmad Mohammadi, Afsoon Hassani Mehraban, Shahla Ansari Damavandi, Mehdi Alizadeh Zarei, Malek Amini Middle East Journal of Cancer 2017 مقاله کامل مقاله کامل
12 The Relationship Between the Parent Report of Gross Motor Function of Children With Cerebral Palsy and Their Participation in Activities of Daily Livings Marzieh Pashmdarfard, Malek Amini Journal of Modern Rehabilitation 2017 مقاله کامل مقاله کامل
13 Effect of Different Types of Splinting on Spasticity and Function of Upper Exterimity of Cva and CP Patients: A Systematic Review Marzieh Pashmdarfard, Malek Amini rehabilitation medicine 2017 مقاله کامل مقاله کامل
14 Applying Ecology of Human Performance Model in Spinal Muscular Atrophy Disease: A Case Report Marzieh Pashmdarfard, Malek Amini, Narges Shafaroodi J Rehab Med 2017 مقاله کامل مقاله کامل
15 Positioning of Children with Cerebral Palsy in School malek amini marzieh pashdarfard journal of exceptional education 2017 مقاله کامل مقاله کامل
16 Participation of Iranian cerebral palsy children in life areas: A systematic review article Marzieh Pashmdarfard, Malek Amini, Afsoon HASSANI MEHRABAN Iranian journal of child neurology 2017 مقاله کامل مقاله کامل
17 Cross-cultural validation of the Persian version of the Functional Independence Measure for patients with stroke Soofia Naghdi, Noureddin Nakhostin Ansari, Parvin Raji, Aryan Shamili, Malek Amini, Scott Hasson Disability and rehabilitation 2016 مقاله کامل مقاله کامل
18 The Relationship between Motor Function and Behavioral Function in Infants with Low Birth Weight Malek Amini, Faranak Aliabadi, Mehdi Alizade, Majid Kalani, Mostafa Qorbani Iranian journal of child neurology 2016 مقاله کامل مقاله کامل
19 Development and validation of Iranian children’s participation assessment scale Malek Amini, Afsoon Hassani Mehraban, Hamid Haghni, Ali Asghar Asgharnezhad, Mohammad Khayatzadeh Mahani Medical journal of the Islamic Republic of Iran 2016 مقاله کامل مقاله کامل
20 The comparison of participation in school-aged cerebral palsy children and normal peers: A preliminary study Afsoon Hassani Mehraban, Madineh Hasani, Malek Amini Iranian journal of pediatrics 2016 مقاله کامل مقاله کامل
21 Combined effect of botulinum toxin and splinting on motor components and function of people suffering a stroke Malek Amini, Aryan Shamili,Bijan Frough , Marzieh Pashmdarfard, AbolGhasem Fallahzadeh Abarghouei Medical journal of the Islamic Republic of Iran 2016 مقاله کامل مقاله کامل
22 Translation, cultural adaptation, face, content and convergent validity of children participation questionaire into Persian Malek Amini, A Hassani Mehraban, Omid Rostamzade J Rehabil Med 2016 مقاله کامل مقاله کامل
23 Comparison of Participation of Children With Cerebral Palsy Aged 4 to 6 in Occupa-tions With Normal Peers O Rostam Zadeh, M Amini, A Hasani Mehraban Journal of Rehabilitation 2016 مقاله کامل مقاله کامل
24 Rehabilitation of Blind People and People With Low Vision in Iran M Pashmdarfard, M Amini, M Amini Iranian Rehabilitation Journal 2016 مقاله کامل مقاله کامل
25 Effect of Paddle static splint on muscle tone, range of motion, and dexterity of upper-extremity in children with spastic hemiplegia soorena mosavi, Akram Azad, Malek Amini rehabilitation medicine 2016 مقاله کامل مقاله کامل
26 Cross-cultural validation of the Persian version of the Functional Independence Measure for patients with stroke Soofia Naghdi, Noureddin Nakhostin Ansari, Parvin Raji, Aryan Shamili, Malek Amini, Scott Hasson Disability and rehabilitation 2016 مقاله کامل مقاله کامل
27 Development and validation of Iranian children’s participation assessment scale Malek Amini, Afsoon Hassani Mehraban, Hamid Haghni, Ali Asghar Asgharnezhad, Mohammad Khayatzadeh Mahani Medical journal of the Islamic Republic of Iran 2016 مقاله کامل مقاله کامل
28 The comparison of participation in school-aged cerebral palsy children and normal peers: A preliminary study Afsoon Hassani Mehraban, Madineh Hasani, Malek Amini Iranian journal of pediatrics 2016 مقاله کامل مقاله کامل
29 Combined effect of botulinum toxin and splinting on motor components and function of people suffering a stroke Malek Amini, Bijan Frough Aryan Shamili, Marzieh Pashmdarfard, AbolGhasem Fallahzadeh Abarghouei Medical journal of the Islamic Republic of Iran 2016 مقاله کامل مقاله کامل
30 Long Term Effects of Volar-Dorsal Wrist/ Hand Immobilization Splint on Motor Components and Function of Stroke Patients Malek Amini, Aryan Shamili, Marzieh Pashmdarfard 2015 مقاله کامل مقاله کامل
31 Long Term Effects of Volar-Dorsal Wrist/ Hand Immobilization Splint on Motor Components and Function of Stroke Patients Malek Amini, Aryan Shamili, Marzieh Pashmdarfard Iranian Rehabilitation Journal 2015 چکیده مقاله چکیده مقاله
32 Impact of Extension Splint on Upper Extremity Motor Components and Function in Chronic Stroke Patients Malek Amini, Sourena Moosavi, Aryan Shamili, Ruzbe Kazemi, Mostafa Qorbani, Marzieh Pashmdarfard Iranian Rehabilitation Journal 2014 مقاله کامل مقاله کامل
33 Impact of Extension Splint on Upper Extremity Motor Components and Function in Chronic Stroke Patients Malek Amini, Sourena Moosavi, Aryan Shamili, Ruzbe Kazemi, Mostafa Qorbani, Marzieh Pashmdarfard Iranian Rehabilitation Journal 2014 چکیده مقاله چکیده مقاله
34 Clinical assessment of ankle plantarflexor spasticity in adult patients after stroke: inter-and intra-rater reliability of the Modified Tardieu Scale Noureddin Nakhostin Ansari, Soofia Naghdi, Scott Hasson, Maryam Rastgoo, Malek Amini, Bijan Forogh Brain injury 2013 مقاله کامل مقاله کامل
35 Clinical assessment of ankle plantarflexor spasticity in adult patients after stroke: inter-and intra-rater reliability of the Modified Tardieu Scale Noureddin Nakhostin Ansari, Soofia Naghdi, Scott Hasson, Maryam Rastgoo, Malek Amini, Bijan Forogh Brain injury 2013 مقاله کامل مقاله کامل
36 A systematic review of work-related problems among occupational therapists and physical therapists. Malek Amini, Arian Shamili, Rasool Yarahmadi, Hasan Jafari Modern Rehabilitation 2012 مقاله کامل مقاله کامل
37 Case Report: Impact of Botulinum Toxin Injection on Function of Affected Upper Extremity in A Patient, 16 Years after Stroke Malek Amini, Aryan Shamili, Rouzbeh Kazemi Journal of Rehabilitation 2012 مقاله کامل مقاله کامل
38 Botulinum toxin injections or application of splints: Impact on spasticity, range of motion and function of upper extremity in chronic stroke patients Aryan Shamili, M Amini, B Forough, R Kazemi, M Qorbani Iranian Journal of Pharmacology and Therapeutics 2011 مقاله کامل مقاله کامل
39 Prediction of infant motor performance through performance evaluation of behavior Faranak Aliabadi, Malek Amini, Mahdi Alizade, Majid Kalani, Mostafa Ghorbani Journal of Modern Rehabilitation 2011 مقاله کامل مقاله کامل
40 Effects of Volar-Dorsal Wrist/Hand Immobilization Splint on Range of motion, Spasticity and Function of affected upper extremity in stroke patients Malek Amini, Arian Shimili, Bijan Foroghi, Rozbeh Kazemi, Tayebeh Sayad Nejad, Ghorban Taghi Zadeh Journal of Modern Rehabilitation 2011 مقاله کامل مقاله کامل
عضویت در شورای نویسندگان
# عناوین مجلات تاریخ همکارى و توضیحات
1 Current Update in Stroke 2016 تاکنون
2 Journal of Modern Rehabilitation 2017 تاکنون
3 Journal of Rehabilitation Sciences and Research 2017 تاکنون
## فعالیت های اجرایی
# عناوین فعالیت های اجرایی توضیح / سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 دبیر علمی کارگاهها دانشگاه علوم پزشکی ایران 1396 .....
2 معاون روابط عمومی گروه کاردرمانی دانشکده علوم توانبخشی 1396 .....
3 عضو هیئت مدیره انجمن علمی کاردرمانی ایران وزارت بهداشت 1395 ....
4 دبیر علمی کارگاهها انجمن علمی کاردرمانی ایران 1396 ......
5 استاد مشاور دانشجویان کارشناسی ورودی 96 دانشکده علوم توانبخشی 1396 ....
## داوری مقالات در مجلات علمی
# عناوین مجلات تاریخ همکارى و توضیحات
1 Disability and Rehabilitation 2016 تاکنون
2 International journal of therapy and rehabilitation 2018 تاکنون
3 Health and Quality of life Outcome 2018 تاکنون
4 Ocupation, Participation and Health 2017 تاکنون
5 Medical journal of Islamic Republic of Iran 2017 تاکنون
6 Iranian Rehabilitation journal 2017 تاکنون
7 Archive of Rehabilitation 2016 تاکنون
8 Journal of rehabilitation Medicine 2016 تاکنون
9 Function and Disability Journal 2018 تاکنون
10 Middle East Journal Disability and Health 2017 تاکنون
11 Journal of Modern Rehabilitation 2017 تاکنون
12 European Journal of Physiotherapy 2018 تاکنون
برگشت به صفحه کارنامه علمی