سید کامران سلطانی

گروه آموزش پزشکی
soltarabiums.ac.ir

:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: سید کامران سلطانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 متوسطه (دیپلم) 1974
2 پزشکی عمومی دانشگاه جندی شاپور 1980
:: ::