سامانه کارنامه علمی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
سید کامران سلطانی - کارنامه علمی مختصر
اطلاعات فردی
پست الکترونیک soltarabiums.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نام کامل سید کامران سلطانی
محل تولد
تاریخ تولد
وضعیت تاهل متاهل
آخرین رشته تحصیلى
محل اخذ آخرین مدرک
اطلاعات شغلی
محل خدمت گروه آموزش پزشکی
درجه علمی دکترا
وضعیت استخدامی
نوع خدمت
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر
کشور
توضیحات

دکتر سید کامران سلطانی عربشاهی عضو هیات علمی گروه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران می باشد.

برگشت به صفحه کارنامه علمی